ประสบการณ์ อ.ชาติ

  • ทำงานในธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติมากกว่า 15 ปี ในส่วนงาน ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น SUPPLY MANAGEMENT, BUDGETING AND CONTROLLER,  FUNCTION : REPLENISHMENT, INVENTORY MANAGEMENT, SALES & PRODUCT ANALYSIS, RETAIL SYSTEM AND PROCESS DEVELOPMENT
  • ประสบการณ์ ใช้ MS EXCEL ทำงานกว่า 20 ปี
    เปิดสอนคอร์สโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้จากงานจริงและนำความรู้ Excel เข้าไปแก้ปัญหา ซึ่งตอบโจทย์ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
  • เป็นวิทยากรสอน IN HOUSE ให้พนักงานบริษัทต่าง ๆ
  • เป็นที่ปรึกษาบริษัทในการออกแบบ Spreadsheet ให้มีความ Automated ในการสร้างรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในมุมมองต่าง ๆ
  • ที่ปรึกษาโครงการ THAI SMILE SUPERMARKET  ที่ DUBAI สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ (ส่วนงาน SYSTEM & PROCESS MANAGEMENT)
  • ออกแบบและพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าในธุรกิจ RETAIL ด้วย EXCEL ที่ ORANGE SUPERMARKET ประเทศพม่า
  • เจ้าของ FaceBook PAGE “LEARN EXCEL WITH PICHART” ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจทั่วไป
  • EXCEL VOLUNTEER ใน EXCEL FORUM “EXCELEXPERTTRAINING.COM” และ “NULLSKULL.COM”

สนใจเก่ง Excel แบบง่ายๆ

ดูคอร์สเรียน