Category Archives: Excel VBA (พื้นฐานการใช้งาน ฟรี)

แนะนำ ให้ความรู้พื้นฐานการใช้งาน Excel VBA

Saveชีททั้งหมดเป็นไฟล์Excelอัตโนมัติด้วยVBA

งาน การ Save ชีท Excel ออกเป็นไฟล์ Excel คราวละมาก ๆ เป็นคำถามที่มีถามบ่อยมากในห้องถามตอบ Excel ต่าง ๆ วันนี้เอาวิธีคิด และวิธีเขียนโค้ดมาฝาก ใครสนใจ หรือกำลังห […]

แก้ปัญหา Run VBA ไม่ได้

หลายคนพบปัญหา ไม่สามารถ Run VBA ได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นไฟล์ที่ใช้อยู่ปกติ มีสาเหตุอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร วันนี้หลายคนจู่ ๆ ไฟล์ที่เคย Run macro หรือ VBAได้เป็นปก […]