Category Archives: บทความทั่วไป

บทความและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งาน Excel และ VBA

คำนวณ margin

⭐️ ตอบข้อสงสัยเรื่อง margin ⭐️ – ทำไมต้องเป็นคำว่า margin – ทำไมต้องอยู่ในรูป % – ทำไมต้องหารด้วยราคาขาย ไม่ใช่ราคาซื้อ เพื่อให้เข้าใจความหมาย […]

มาทำความรู้จักกับ Negative Stock

negative stock ส่งผลกระทบไปยังกิจกรรมอื่น ๆ ในทุกส่วนของกิจการ inventory manager จึงต้องรับผิดชอบให้ สต๊อกสินค้าให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ 👉 Negative Stock คืออะไ […]

แก้ปัญหา Run VBA ไม่ได้

หลายคนพบปัญหา ไม่สามารถ Run VBA ได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นไฟล์ที่ใช้อยู่ปกติ มีสาเหตุอะไร และมีวิธีแก้ไขอย่างไร วันนี้หลายคนจู่ ๆ ไฟล์ที่เคย Run macro หรือ VBAได้เป็นปก […]