Category Archives: Excel สูตร และ เมนู พื้นฐาน

ให้ความรู้การใช้งาน Excel พื้นฐาน

⭐️ คำนวณค่า Commission

Calculate Commission

👉 #โจทย์คือ…ต้องการคำนวณ ค่าcommission ของพนักงานในพื้นที่สีเหลือง (ต้องคำนวณ % achievement / % commission ที่ได้ / จำนวนเงิน ค่าคอมมิชชั่น ที่ได้) 👉โดยมี […]

20 เมนูลัดใช้บ่อย

⭐️ #คีย์ลัดExcel มีเป็น 100++ ครับ แต่ที่ใช้บ่อย ๆ มีแค่ 20 ตัวนี้ เอาไปฝึกใช้ให้คล่อง นอกจากจะทำงานเร็วแล้ว ยังทำให้ดูเท่ขึ้นตอนทำงานด้วยครับ 🙂 ——& […]