ท่านสามารถยืนยันการชำระเงินได้ 3 ช่องทางครับ

  1. ส่งข้อความไปทาง Faecbook Page Learn Excel With Pichart
  2. ส่งข้อความไปทาง มาที่อีเมลล์ [email protected]
  3. ยืนยันโดยใช้แบบฟอร์ม ที่อยู่ในหน้านี้ครับ

ใช้แบบฟอร์มนี้ เพื่อยืนยันการชำระเงินได้เลยครับ