แสดง 7 รายการ

คอร์สสอนสด

Excel VBA ADVANCE (2 DAYS)

฿7,900.00

หลักสูตรสอนสด 2 วัน สมัครแล้วเลือกวันเรียนในหมายเหตุได้เลยครับรอบเรียนใหม่ปี 2562 : 9-10 มี.ค. / 15-16 มิ.ย. / 16-17 พ.ย.

คอร์สสอนสด

VLOOKUP มหาสนุก

฿3,500.00

หลักสูตรสอนสด 1 วัน สมัครแล้วเลือกวันเรียนลงในหมายเหตุได้เลยครับรอบเรียนใหม่ปี 2562 : 2 ก.พ. / 27 เม.ย. / 22 มิ.ย. / 21 ก.ค. / 9 พ.ย.

คอร์สสอนสด

VBA On Practical

฿3,900.00

หลักสูตรสอนสด 1 วัน สมัครแล้วเลือกวันเรียนลงในหมายเหตุได้เลยครับรอบเรียนใหม่ปี 2562  : 23 ก.พ. / 27 ก.ค. / 17 ส.ค. / 26 ต.ค. / 14 ธ.ค.

฿3,900.00

หลักสูตรสอนสด 1 วัน สมัครแล้วเลือกวันเรียนลงในหมายเหตุได้เลยครับสมัครแล้วเลือกวันเรียนได้เลยครับรอบเรียนใหม่ปี 2562 : 12 ม.ค. / 16 มี.ค. / 12 พ.ค. / 20 ก.ค. / 14 ก.ย.

฿7,900.00

หลักสูตรสอนสด 2 วัน สมัครแล้วเลือกวันเรียนลงในหมายเหตุได้เลยครับรอบเรียนใหม่ปี 2562  : 19-20 ม.ค. / 18-19 พ.ค. / 6-7 ก.ค. / 21-22 ก.ย.

฿3,900.00

หลักสูตรสอนสด 1 วันสมัครแล้วเลือกวันเรียนลงในหมายเหตุได้เลยครับรอบเรียนใหม่ปี 2562  : 16 ก.พ. / 25 เม.ย. / 24 ส.ค. / 6 ต.ค. / 22 ธ.ค. 

คอร์สสอนสด

คอร์ส PRE TO PRO PIVOT

฿3,900.00

หลักสูตรสอนสด 1 วัน สมัครแล้วเลือกวันเรียนลงในหมายเหตุได้เลยครับรอบเรียนใหม่ปี 2562  : 13 ม.ค. / 9 ก.พ. / 20 เม.ย. / 8 มิ.ย. / 3 ส.ค. / 5 ต.ค./21 ธ.ค.