ข้อตกลงการให้บริการ

excelchanel.com หรือ ต่อไปนี้เรียกว่า ผู้ให้บริการ เป็นผู้จัดจำหน่าย สินค้าดิจิตอล และ คอร์สเรียนออนไลน์ ภายในเว็บไซต์ excelchanel.com

ผู้ซื้อสินค้า และ คอร์สเรียน ต่อไปนี้ เรียกว่า ผู้ซื้อ คือผู้ที่มาใช้บริการเว็บไซต์ excelchanel.com เพื่อซื้อสินค้า ดิจิตอล หรือ ลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์

ผู้ซื้อ จะต้องไม่นำสินค้าบริการ ไปจำหน่าย หรือ แจกจ่ายต่อไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และ ผู้ซื้อจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้ให้บริการ หรือ กระทำการที่ผิดต่อกฎหมาย ต่อผู้ให้บริการ ไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม

หากผู้ซื้อละเมิดข้อตกลง ทาง excelchanel.com จำเป็นจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย