คอร์สเรียน ออนไลน์ Inventory Management

การเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจออนไลน์ในช่วงNew Normal ผลักดันให้ธุรกิจ Supply Chain & Logistics มีความสำคัญมากขึ้น ธุรกิจ delivery เช่น Grab, Lineman, Lalamove, Kerry และภาคขนส่งเติบโตขึ้นอย่างมาก ทำให้เห็นว่า ธุรกิจนี้กำลังเป็น “ขาขึ้น” และ Online & Delivery จะเป็นกระแสอีกหลายปี

ในโลกที่แข่งขันราคาอย่างรุนแรง จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด เพื่อสามารถลดต้นทุนสินค้า และบริการให้ต่ำที่สุด การบริหารจัดการทาง Supply Chain & Logistic จึงเหมือนจะเป็นคำตอบในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงนี้

หากวันนี้คุณทำงานในสายงานนี้
แสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วครับ

เส้นทางนี้มีอนาคตแน่นอนครับ

แต่หากวันนี้เราพอใจกับการเป็นเพียง
ผู้ปฎิบัติงาน” ในคลังสินค้า

เรากำลังอยู่ใน “ความเสี่ยง” ที่จะถูกแย่งงาน จาก Robot ในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน ฟันธง!!

…ลองคิดพิจารณาดูก็ได้ว่า งานที่เราทำอยู่ตอนนี้

ถ้าเอาหุ่นยนต์มาทำ จะได้มั๊ย?

เราก็คงมีคำตอบในใจที่น่ากลัว รออยู่แล้ว!!

แต่หากวันนี้ เราคลุกคลีกับมันมากพอ

จะดีกว่ามั๊ย ถ้าจะผลักดันตัวเองให้พ้นความเสี่ยง ตกงาน!!
ด้วยการ upskill เพิ่มความรู้ด้าน Inventory Management

…ความรู้นี้สามารถต่อยอดไปได้อีกหลายแขนงซึ่งล้วน เป็นอาชีพมาแรงในอีก 3-5 ปีนี้แน่นอน

ตัวอย่างอาชีพในสายงาน Supply Chain ที่สามารถไปต่อได้

 • Supply Chain Manager
 • Supply Chain Analysis
 • Logistics Manager
 • Logistics Project Manager
 • Logistics Specialist
 • Logistics Analyst
 • Logistics Supervisor
 • Inventory Control
 • Operation Analysis
 • Supply Chain Operation Analyst
 • Replenishment Manager
 • Planning Manager

ถ้าวันนี้…

อยากสร้าง career path ยกระดับชีวิตการงานขึ้น

อยากเอาชีวิตออกจากความเสี่ยงของการถูก Robot แย่งงานในงานคลังสินค้า

อยากก้าวสู่ตำแหน่ง Inventory Manager

อยากรู้ว่า Inventory Manager ต้องทำอะไรบ้าง

อยากรู้สิ่งที่ Inventory Manager ต้องรู้มีอะไรบ้าง

แต่วันนี้ ยังต้องจัดสต๊อกในคลังที่ไร้จุดหมายไปวันวัน

สุดเบื่อกับงานเดินหยิบสินค้าลงกล่องทั้งวันวนไปวนมา

เบื่องานนับสินค้า รับสินค้าเข้าคลัง

เบื่องานเก็บรวบรวมสินค้าหมดอายุ เสียหายลงกล่องส่งคืนร้านค้า ฯลฯ

มาเรียนรู้จากผู้เคยอยู่ในวงการนี้

งานที่รับผิดชอบ คือ การวิเคราะห์ตัวเลข…

Monitor สต๊อกห้างรีเทลที่มีสาขานับร้อยทั่วประเทศ

จำนวน sku นับหมื่นรายการ ปริมาณสต็อกมหาศาลเพื่อจำหน่ายทั้งประเทศ

เรียนเพื่อยกระดับชีวิตการงานตาม Career Path

การเรียนที่มุ่งเน้นเรื่องของธุรกิจที่มีผลมาจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

เน้นการนำตัวเลข มาวิเคราะห์ มองปัญหา เพื่อนำสู่การแก้ไข

เรียนรู้ เทคนิคการวิเคราะห์ตัวเลขที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

เรียนคอร์สนี้แล้วได้อะไร

 • รู้ว่า งาน Inventory management คืออะไร
 • Supply Chain คืออะไร
 • Inventory Management เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับงานส่วนต่าง ๆ ใน Supply Chain อย่างไร
 • Inventory Management ส่งผล หรือมีผลกระทบกับกิจการอย่างไร
 • การบริหารจัดการ Inventory ที่แท้จริง มันคืออะไรกันแน่
 • เทคนิค และวิธีการในการวิเคราะห์ สินค้าคงคลัง (Inventory Analysis)
 • วิเคราะห์ “สุขภาพสต๊อก” อย่างเป็นระบบ ด้วย Microsoft Excel
 • มารู้จัก 16 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพสต๊อก (16 inventory indicators)
 • มารู้จักความหมายและการประยุกต์ใช้เกณฑ์ชี้วัดทั้ง 16 ในงานจริง
 • ดูตัวอย่างการตั้ง KPI และการสร้าง Performance Evaluation Sheet ในงาน Inventory Management
 • มาฝึกฝน และ เรียนรู้เทคนิคเพื่อทำงานได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ Inventory

สิ่งที่คาดหวังจากการเรียนคอร์สนี้

 1. ผู้เรียนมีความเข้าใจในงานที่ทำอยู่มากขึ้น
 2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาพรวมงาน Inventory Management
 3. ผู้เรียนสามารถ ประเมินผลงาน / วิเคราะห์ปัญหา / เสนอแนวทางแก้ไข / กำหนดเกณฑ์ชี้วัดทาง inventory ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ทำงานอยู่ได้
 4. ผู้เรียนสามารถออกแบบการประเมินผลงานในงาน Inventory Management ได้
 5. ผู้เรียนทราบแนวทางในการพัฒนาตัวเองเพื่อยกระดับการทำงานจากการเป็นเพียงผู้ปฏิบัติไปเป็นผู้ตรวจสอบ / ผู้กำหนด / ผู้ออกแบบการประเมิน และผู้บริหารจัดการงาน Inventory Management ได้
หลักสูตร Inventory Management

โปรโมชั่น เปิดตัวคอร์สใหม่

คอร์ส Inventory Management
บริหารจัดการสต๊อกอย่างโปร

เพียง 1,990.- จากราคาปกติ 3,500.-  

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

 1. เข้าใจความหมาย และองค์ประกอบต่าง ๆ ของงาน Supply Chain
 2. เห็นภาพรวม (Top View) ของงาน Inventory Management
 3. เข้าใจความสำคัญของงานแต่ละส่วน ในงาน Inventory Management
 4. เข้าใจนิยาม และหลักการต่าง ๆ ในงาน Inventory Management
  1. ประเภทของการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
  2. บทบาทและหน้าที่ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
  3. การคำนวณในงาน Inventory Management
 5. หลักการและเทคนิคในการกำหนด KPI เพื่อประเมินผลด้านของ Inventory Management
 6. เกณฑ์ชี้วัดในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 16 รายการ (16 Inventory Indicators)
 7. เรียนรู้วิธีในการใช้ Excel ช่วยในงาน วิเคราะห์สินค้าคงคลัง (Inventory Analysis) เทคนิควิเคราะห์ inventory ด้วย pivot table
  1. การทำABC Analysis ด้วย Excel
  2. การคำนวณ DOH (Day On Hand) ด้วย Excel
  3. การคำนวณ Slow Moving ด้วย Excel
  4. การคำนวณ Stock Aging ด้วย Excel
  5. การคำนวณ provision
  6. ค้นหารายการสินค้า Class A (สินค้าที่ขายดีมาก) แต่มี On Hand Inventory ที่ต่ำจนอาจจะ Out Off Stock (ไม่พอขาย)
  7. ค้นหารายการสินค้าที่ขายช้าไม่มีการขายเลยสักชิ้นในรอบ 30 วัน / 60 วัน / 90 วัน / มากกว่า 1 ปี แต่มี  DOH มากกว่า 1 ปี (ทำอะไรกับมันดี)
  8. ค้นหารายการสินค้าที่ซื้อเข้ามาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ไม่เคยมีการสั่งซื้อเข้ามาอีกเลย (มันเป็นเพียง สต๊อกลม หรือเป็น Dead Stock ในคลังสินค้าที่ทั้งกินที่ กินแรงในการจัดการ และแทะเล็มค่าใช้จ่ายทุกวัน)
  9. ค้นหารายการสินค้า ที่โดนหัก Provision ทำให้ Margin ลดลง (จะเอา Provision ที่หักไว้มาตัดสต๊อกออกเลย หรือทนแบกสต๊อกแย่ ๆ ที่รังแต่จะด้อยราคาลงทุกวันไว้)
  10. ค้นหารายการสินค้าที่หยุดการสั่งซื้อ แต่ยังมีสต๊อก (ต้องรีบจัดการ)ค้นหารายการสินค้าสุดห่วยที่ “มีเยอะ แต่ขายไม่ออก” ทั้งปีขายไม่ได้สักชิ้น แต่โดนตัด margin ทุกเดือน (เห็นมันไหมว่ามีรายการอะไรบ้าง)