แสดง 4 รายการ

คอร์สสอนสด

VBA On Practical

฿3,900.00

หลักสูตรสอนสด 1 วัน สมัครแล้วเลือกวันเรียนลงในหมายเหตุได้เลยครับรอบเรียนใหม่ปี 2562  : 23 ก.พ. / 6 มิ.ย. / 17 ส.ค. / 26 ต.ค. / 5 ต.ค./ 14 ธ.ค.

คอร์สออนไลน์

VBA On Practical Online

฿3,500.00

เนื้อหา จากประสบการณ์ในการสอน Excel VBA ใน 3-4 ปีนี้ ผมพบปัญหา หรืออุปสรรค อย่างหนึ่งในการใช้งาน VBA ของผู้เรียน Excel VBA กับผมคือ การไม่สามารถออกแบบ Sub Proce [...]

฿7,900.00

หลักสูตรสอนสด 2 วัน สมัครแล้วเลือกวันเรียนลงในหมายเหตุได้เลยครับรอบเรียนใหม่ปี 2562  : 19-20 ม.ค. / 18-19 พ.ค. / 21-22 ก.ย.

฿3,500.00

สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย ตลอดชีวิต!!