Tag Archives: การคำนวณมาร์จิ้น

คำนวณ margin

⭐️ ตอบข้อสงสัยเรื่อง margin ⭐️ – ทำไมต้องเป็นคำว่า margin – ทำไมต้องอยู่ในรูป % – ทำไมต้องหารด้วยราคาขาย ไม่ใช่ราคาซื้อ เพื่อให้เข้าใจความหมาย […]