PIVOT CHART And DYNAMIC SALES DASHBOARD

Current Status
Not Enrolled
Price
ระบบจำกัดการเข้าใช้งานพร้อมกันได้เพียง 2 เครื่อง คลิ้กเพื่อสมัครเพิ่มผู้ใช้งาน / หรือ ท่านยังไม่ได้ล็อคอิน คลิ้กล็อคอินเพื่อเริ่มใช้งาน
Get Started

เรียนรู้การใช้งาน Pivot Table ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงขึ้นโปรฯ สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้

 • การสร้าง Pivot table ขึ้นใช้เอง
 • การสร้างข้อมูลสำหรับ Pivot Table แบบ dynamic
 • การใช้เมนูพื้นฐานของ Pivot Table
 • การวิเคราะห์ข้อมูลในมุมมองการเปรียบเทียบด้วยเครื่องมือของ Pivot Table
 • สร้าง และใช้ Pivot Chart
 • การใช้ Slicer และ Timeline ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การสร้าง Dashboard เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • การสร้าง Pivot Table ที่มีหลายตารางข้อมูลล

ส่วนที่ 1

เริ่มจากการกำหนดพื้นที่สำหรับ Pivot Table ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้อัตโนมัติ (Dynamic) ทั้ง 2 วิธี

 • จัดรูปแบบข้อมูลเป็นตาราง (Format as Table) ให้ได้โครงสร้างของข้อมูลที่เรียกว่า “ฐานข้อมูล” (Database)
 • การสร้าง Dynamic Named Ranges (ด้วยสูตร Match() และ Offset() เพื่อนำไปใช้กับ Pivot Table ได้ อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าข้อมูลจะเข้ามาไม่ครบ
 • นำเข้าข้อมูลมากกว่า 1 ตาราง (multi-tables)

ส่วนที่ 2

สร้างตาราง Pivot Table ขึ้นใช้เอง พร้อมเรียนรู้การตั้งค่าเบื้องต้น (default) แก้ปัญหาจุกจิก เล็ก ๆ น้อยในการใช้งาน Pivot Table (ส่วนใหญ่มักใช้ตารางที่คนอื่นส่งมาให้ หารู้ไม่ว่าเราเองก็สร้างได้…ง่ายนิดเดียว) เช่น

 • เปลี่ยนมุมมอง
 • ยกเลิกการ Autofit
 • ยกเลิกการ Sub Total และ Grand Total
 • ยกเลิกการใช้ฟังก์ชั่น GETPIVOTADATA
 • การไม่แสดงข้อมูลที่ลบออกแล้วจากตัวเลือกดร็อปดาวน์ (Dropdown)

ส่วนที่ 3

การวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ (Summarize with Pivot Table)

 • สรุปผลแสดงตัวเลขในแบบต่าง ๆ เช่น สรุปผลรวม, สรุปค่าเฉลี่ย, สรุปคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
 • สรุปแสดงผลการคำนวณในรูปเปรียบเทียบ % of Grand Total, % of Column Total, % of Row Total, % of Parent Row Total, ฯลฯ
 • การเรียงข้อมูลตามยอดขาย, การหายอดขาย Top 10, การจัดกลุ่ม
 • การจับกลุ่มข้อมูล(group) ตามวัน-เวลา และตามปริมาณ หรือมูลค่ายอดขาย
 • การคำนวณระหว่าง Field ใน Pivot Table โดยตรง ไม่ต้องเพิ่มคอลัมน์การคำนวณที่ฐานข้อมูล (Calculated Field)

ส่วนที่ 4

การใช้ Slicer เลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการวิเคราะห์ หรือคัดแยกออกมาอีกหลายแบบตามมุมมองที่เราต้องการดู

ส่วนที่ 5

ใช้รายงานเพียงตัวเดียว สั่งให้แสดงผลแยกเป็นชีท ตามเงื่อนไขที่ต้องการ ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว ไม่ต้องสร้างหลายๆรายงานให้เสียเวลา

ส่วนที่ 6

ลงสนามสร้างจริง ฝึกจริงด้วย Workshop สร้าง Pivot Table แล้วเชื่อมต่อไปยัง Pivot Chart เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้ชัดเจน เข้าใจง่ายขึ้น จากนั้นก็สรุปรวม รวบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่หลากหลายมิติ มาลงไว้ใน 1 หน้ารายงานที่เรียกว่า “DashBoard” แล้ว จัด Slicer และ Time line (feature ใหม่เริ่มมีใน 2016) ปรับเปลี่ยนมุมมองข้อมูล ช่วยให้คุณนำเสนอรายงานได้อย่างเทพๆ หน้าตารายงานดูดี เป็นมืออาชีพ และที่สำคัญ มันทำให้รายงานมีความน่าสนใจ และสามารถแสดงข้อมูลที่เข้าใจง่าย หลากหลาย ยืดหยุ่น กับการวิเคราะห์ข้อมูลสุด ๆ

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

 • คำสั่ง Sort ใช้เรียงลำดับข้อมูล
 • คำสั่ง Filter ใช้กรองข้อมูลในเงื่อนไขและรูปแบบต่างๆ
 • คำสั่ง Group ใช้จัดกลุ่มข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 • คำสั่ง Slicer ใช้ทำงานแบบต่อเนื่องได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะสั่งพิมพ์ออกมา หรือจะนำไปทำรายงาน หรือ วิเคราะห์เพิ่มเติม
 • คำสั่ง Timeline ใช้กรองข้อมูลได้ทั้ง ปี เดือน วัน และรายไตรมาส
 • การจัดการฟิลด์
  • การวางฟิลด์ในพื้นที่ต่างๆบนรายงาน
  • การนำฟิลด์ออกจากรายงาน
  • การคำนวณฟิลด์
  • การสลับโยกตำแหน่งฟิลด์