VBA SKILL UP WORKSHOPS

Current Status
Not Enrolled
Price
ระบบจำกัดการเข้าใช้งานพร้อมกันได้เพียง 2 เครื่อง คลิ้กเพื่อสมัครเพิ่มผู้ใช้งาน / หรือ ท่านยังไม่ได้ล็อคอิน คลิ้กล็อคอินเพื่อเริ่มใช้งาน
Get Started

ประสบการณ์ อันหมายถึง “เวลา” + “การลงมือทำ-ฝึกฝน”  มีผลกับการดีไซน์งานการเขียน VBA Code เป็นอย่างมาก การฝึกใช้งานที่หลากหลาย จะทำให้เกิดการทำซ้ำ และการต่อยอดประยุกต์โค้ด สร้างโค้ด แต่งโค้ด ได้อย่างลื่นไหล

คอร์สนี้จึงถูกออกแบบขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนได้ฝึกเล่นกับโค้ด จากโจทย์หลาย ๆ โจทย์ ทุกโจทย์ล้วนเป็นงานที่แต่ละคนทำอยู่จริง การตอบโจทย์เหล่านี้ต้องประมวลความรู้ทั้งหมดมาใช้ออกแบบโค้ด VBA ซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยเสริมประสบการณ์ในการใช้งาน VBA ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นรูปแบบลักษณะการออกแบบโค้ด และการปรับเปลี่ยนโค้ดให้เข้ากับลักษณะของข้อมูล และลักษณะงานที่ต้องการ รวมไปถึงได้รับประสบการณ์ในการใช้งาน VBA ช่วยให้เกิดความคุ้นเคย และมีความมั่นใจในการใช้งาน VBA ได้อย่างสนุก และมั่นใจมากขึ้น

จากประสบการณ์ในการสอน Excel VBA ใน 3-4 ปีนี้ ผมพบปัญหา หรืออุปสรรค อย่างหนึ่งในการใช้งาน VBA ของผู้เรียน Excel VBA กับผมคือ การไม่สามารถออกแบบ Sub Procedure เพื่อทำงานเองได้ แม้เมื่อเรียนจบจะมีความเข้าใจ VBA ได้เป็นอย่างดี สามารถปรับแก้โค้ดมรดก หรือสามรถค้นหาโค้ดจาก Google เอามาประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ แต่ครั้นจะมาเริ่มออกแบบ จนกระทั่ง Coding ออกมาใช้งานเองกลับเริ่มไม่ถูก

จาก inbox คำถามจากนักเรียนหลังจากที่เรียนจบไป จะมีคำถามเข้ามาคล้ายๆกัน ผมจึงนำมาวิเคราะห์และพบว่า ผู้เรียนยังมีประสบการณ์น้อย ขาดมุมมองในการตีโจทย์ สับสนกับการเริ่มต้น คือรู้ว่าเริ่มได้ แต่ไม่มั่นใจว่าจะเริ่มด้วยอะไรดี ซึ่งแนวคิดในการริเริ่มที่ดี จะนำไปสู่การดีไซน์โค้ดที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่า การดีไซน์ครั้งแรกจะสวยงามและสมบูรณ์แบบเลย แต่หมายถึงการเริ่มให้ได้ และค่อยๆ ปรับ เพิ่ม ลด แก้ไข ทดลองใช้ จนได้โค้ดที่สวยงาม นิ่ง และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ แบบเบ็ดเสร็จในคลิกเดียว

และจากการที่ผมได้ใช้ VBA ทำงานให้กับองค์กรบริษัทหลายๆที่ในระยะเวลา 15 ปีมานี้ ทำให้ผมตระหนักว่า ประสบการณ์ (เวลา+การลงมือทำฝึกฝน ) นั้นมีผลกับการดีไซน์งานมากทีเดียว จึงนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่า การฝึกใช้งานที่หลากหลาย จะทำให้เกิดการทำซ้ำ และการต่อยอดประยุกต์โค้ด สร้างโค้ด แต่งโค้ดได้ลื่นไหลขึ้น

คอร์สนี้จึงถูกออกแบบขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเล่นกับโค้ด จากโจทย์หลายๆโจทย์ที่ต้องประมวลความรู้ทั้งหมดมาใช้ออกแบบโค้ด VBA ซึ่งแน่นอนว่ามันจะช่วยเสริมประสบการณ์ในการใช้งาน VBA ช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นรูปแบบลักษณะการออกแบบโค้ด และการปรับเปลี่ยนโค้ดให้เข้ากับลักษณะของข้อมูล และลักษณะงานที่ต้องการ รวมไปถึงได้รับประสบการณ์ในการใช้งาน VBA ช่วยให้เกิดความคุ้นเคย และมีความมั่นใจในการใช้งาน VBA ได้อย่างสนุก และมั่นใจมากขึ้น

ลักษณะการเรียนการสอน

 • เรียนในรูปแบบ workshop
 • อธิบาย แนวคิด และวิธีในการออกแบบ – เริ่มเขียนโค้ด
 • ผู้เรียนฝึก เขียนไปพร้อมๆ กัน

ไฟล์ที่เรียน (โจทย์ที่เอามาเรียน) มีลักษณะอย่างไร

เป็นการออกแบบโปรเจคงาน ที่ใช้ VBA code ทั้งหมด 14 โปรเจค ประกอบด้วย

 1. สร้าง Spreadsheet form ให้ User กรอก แล้ว ส่งข้อมูลไปเก็บในฐานข้อมูลรวม
 2. สร้าง Spreadsheet form ให้ User กรอก แล้ว ส่งข้อมูลไปเก็บในฐานข้อมูลของแต่ละแผนกอัตโนมัติโดย User ไม่ต้องเป็นผู้เลือกเอง
 3. กระจายฐานข้อมูลนับ 1000 records ไปบันทึกตามแผนกต่าง ๆ ด้วยการคลิ้กเพียงครั้งเดียว
 4. กระจายฐานข้อมูลนับ 1000 records ไปบันทึกตามแผนกต่าง ๆ ด้วยการคลิ้กเพียงครั้งเดียว พร้อมมีการตรวจสอบหากมีการส่งข้อมูลซ้ำจะให้ทับข้อมูลเดิม แต่หากเป็นข้อมูลเก่าจะถูกนำไปเพิ่มต่อจากรายการสุดท้ายลงไปเรื่อย ๆ
 5. กระจายฐานข้อมูลนับ 1000 records ไปบันทึกตามแผนกต่าง ๆ ด้วยการคลิ้กเพียงครั้งเดียว โดยให้มีการกำหนดคอลัมน์ และเลือกรายการเฉพาะที่ต้องการนำไปใช้ได้
 6. รวมข้อมูลจากชีท 200 ชีท มาไว้ในชีทเดียว เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล
 7. กลับข้อมูลจากรายงานประเภท Cross tab ให้เป็น ฐานข้อมูล
 8. เลือกเก็บข้อมูลตามสีของ cell ที่กำหนด
 9. สร้าง KPI report ของแต่ละสาขาในรูป Excel File เพื่อให้สาขาทำงานต่อ ส่ง comment / feedback กลับมา
 10. สร้าง Dashboard สรุปผลประกอบการ แยกตามสาขาทั้ง 200 สาขา ในรูป PDF file (เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ส่งออกไป)
 11. ส่งข้อมูล และ Chart จาก Excel ไปยัง Power Point เพื่อ ใช้ในการนำเสนอ
 12. สั่งพิมพ์ สลิปเงินเดือน พนักงาน (กดทีเดียว print ทั้งบริษัท)
 13. ใส่รูปสินค้านับ 1000 รายการลงใน ลิสต์รายการสินค้าด้วยการคลิ้กเพียงครั้งเดียว
 14. สั่งพิมพ์บัตรพนักงาน พร้อมรูป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

 • ผู้ที่เคยเรียน VBA มาแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มเขียนโค้ดด้วยตัวเองได้
 • ต้องการฝึกคิด ออกแบบการเขียนโค้ดเพื่อตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลาย
 • ต้องการมีประสบการณ์ สร้างความคุ้นเคยกับการทำงานด้วย VBA

สิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้

 • แนวคิดในการออกแบบ ทำงานกับ VBA
 • ความมั่นใจในการใช้งาน VBA

**Source Code ต้นแบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้

Course Content