บทที่ 8 User Form [ดูตัวอย่างฟรี]

การทำงานในรูปแบบที่ทำให้ VBA ทำงานเหมือนเขียน Application ขึ้นใช้เอง