บทเรียนที่ 7 – Vlookup แบบ Exact Approximate Match [ดูตัวอย่างฟรี]