บทเรียนที่ 1 – ความเป็นมาของคอร์ส “Vlookup มหาสนุก” [ดูตัวอย่างฟรี]