Tag Archives: negative stock

มาทำความรู้จักกับ Negative Stock

negative stock ส่งผลกระทบไปยังกิจกรรมอื่น ๆ ในทุกส่วนของกิจการ inventory manager จึงต้องรับผิดชอบให้ สต๊อกสินค้าให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ 👉 Negative Stock คืออะไ […]